โฆษณาผ่าน SistaCafe

ผ่านทุกช่องทางที่ตอบโจทย์สินค้าของคุณผ่านเราได้เลย

header-line

โปรโมทให้ผู้ใช้ที่เป็นสาว ๆ ให้รู้ว่าสินค้าของคุณ ตอบโจทย์คนกว่า 4 ล้านคนต่อเดือน

rate-card-mobile

SistaCafe ทำให้คุณเข้าถึงอะไรบ้าง

rate-card-line
  • ผู้ใช้งานกว่า 4 ล้านคน
  • งาน Production เป็นของลูกค้าเมื่อทำผ่าน SistaCafe Production
  • สามารถทำบทความเชิงพาณิชย์เฉพาะทางเช่น SEO ได้
  • โปรโมทผ่านสื่อหลากหลายช่องทางของ SistaCafe
  • end-line
    video-header end-line

    กรอกข้อมูล เพื่อรับรายละเอียดลงโฆษณาเพิ่มเติม